About the artist  Portfolio  Contacts Home
Artan Hajrullahu (1979, Kosovë), ka studiuar Pikturën ne Akademin e Artëve Prishtinë. Përditshmërija dhe nostalgjia jan preokupim kryesor I artistit , nga paraqitja e tijë e vizatimëve shihet një punë shumë delikate të cilat shfaqin skena nga jeta e përditshme e një njeriu dhe nostalgjisë së femijërisë së tijë .
Hajrullahu krijon një storie poetike ku marrëdhëniet njerzore dhe objektet shtipiake marrin një rol të rëndësishëm.Hajrullahu është profesor I lëndës së Pikturës në shkollen e Mesme e Artit pamor në Gjilan. Ekspozitat e tij më të rëndesishme janë: Ekspozita e Artëve bashkëkohore Muzeu Historikë Kombëtarë Tiranë (2007), Bienali Nderkombëtarë I Vizatimit Prishtinë (2010),Qendra për Art Bashkohor Varg e Vi Gjilan (2012), Cmimi Artistët e së Nesërmes Prishtinë( 2013) . Ekspozita përsonale : Muzeu Historik Kombëtar Tiranë (2006), Galerin e Artëve e Kosovës (2010), Tetris hapësira manipoluese ‘’ Bajraktari’’ (2011). Çmimet : Artistet e se nesermes 2013 . Albanian English Artan Hajrullahu (1979, Kosovo), studied Painting at the Academy of Arts, University of Pristina. Daily life and the Nostalgia. Major Preoccupation of his Art
His Drawings are represented in a very delicate way, which express daily life Scenes of a human being but also a nostalgia of the Artist’s Childhood. Hajrullahu set such a poetic story, where a link between a human being and Household objects takes a very important place. Professor Hajrullahu lectures Painting at the High School of visual Arts in Gjilan. His most successful Exhibitions are: The Exhibition of the contemporary art – National Museum of History (Tirana-2007)
International Biennale of Drawing (Pristina-2010)
“Varg e vi” Contemporary Art Centre (Gjilan-2010)
“The Artists of Tomorrow” Event Exhibition (Pristina-2013) Personal Exhibitions: The national Museum (Tirana-2006)
Kosovo Gallery of Arts-(Pristina-2010), Tetris ,“Bajraktari” (Pristina-2011) Prices: The Artists of Tomorrow (Pristina-2013)
webdesign by: